´´החך תוכיח את עמיתך....´´

השאלה
אם יש לי חברה שהולכת אם חצאיות קצרות.. ניסיתי להעיר לה כבר כמה פעמים אך היא איננה מקשיבה לי. בספר החינוך כתוב שצריך להוכיח אפילו 100 פעמים.. מה עלי לעשות??

התשובה
שלום וברכה.
קודם כל אני שמח מאוד ומעריך את הרצון לעזור לבת ישראל להתקרב לאבינו שבשמיים הלוואי ונתחזק בזה כולנו..
ולגופו של עניין..
חזל כבר אומרים שבדור שלנו אין מי שיודע להוכיח. כי אין לנו את הכלים לומר את הדברים בצורה שיכולה להתקבל בצורה נעימה וטובה..
המשך הפסוק של הוכח תוכיח את עמיתך הוא.. ולא תישא עליו חטא..
חכמינו לומדים מכאן שכשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע כך יש מצווה לא לומר דבר שלא נשמע..
אני מציע שבמקום להוכיח אותה.. תנסי לחזק אותה בנקודות הטובות שלה לחזק אצלה את הצימאון לאל חי את הרצון להתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים.
אני מציע שתנסי ללמוד איתה משהו ביחד (כמובן לא בכפייה) שמעורר את הרצון להתחזק.. אולי ללכת לשיעור קבוע ביחד. ולאט לאט עם הרבה אהבה אני בטוח שתגיע גם הסיעתא דשמייא.

אני מברך אותך שתצליחי במשימה החשובה שלך בדרכי נועם.
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.

בברכה: אליהו טרבלסי
התשובה התקבלה ממדרשת צוריאל בתאריך כ"ג שבט ה´תשע"ז
 

אודותינו תוכניות חינוכיות - יסודי תוכניות חינוכיות - על יסודי גלריה שרות לאומי פורום מאגר למדריכים שאל את הרב צור קשר

מדרשת צוריאל, מרכז לזהות יהודית, אשדוד. טלפון 08-8522544 פקס 15388522544
כל הזכויות שמורות למדרשת צוריאל

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים